Te reo Māori Activity Hub

Story

Te reo Māori Activity Hub

Test out your te reo!

Learn Māori words and phrases through these simple activities including word searches, colouring, songs, word games and more!

Simply click on the activity to get a printable PDF. No printer? No problem. You can do many of these sheets on screen, or copy out the activity to a piece of paper.

Honoa ngā wāhi reo Pākehā ki ngā wāhi reo Māori i te mahere

Me ngana kia mihia ō hoa me tō whānau i te reo Māori

Whakaotia te rapu kupu mā tō kimi i ngā kupu kai kei raro iho nei i te reo Māori

Kei te mōhio koe ki te waiata i ngā whiti reo Māori o te waiata o te motu


Kaurukuhia ngā manu o Aotearoa

These Te Reo Māori activities will be available online from 14th – 20th September 2020.